Copyright 2024 - Reparo spol. s r.o.
ISELI Bruska

prospekt AS2 DEU

prospekt AS2 ENG

prospekt BK2 DEU

prospekt BK2 ENG

prospekt KHB 100 DEU

prospekt KHB 100 ENG

prospekt KHB 200 DEU

prospekt KHB 200 ENG

prospekt KHB 300 DEU

prospekt KHB 300 ENG

prospekt EK3 DEU

prospekt EK3 ENG

Ostření kotoučových pil prodělalo v posledních letech bouřlivý vývoj. Od strojů, které bylo nutné přestavovat pro samostatné broušení čela a hřbetu zubu, bylo zcela ustoupeno. Dnešním standardem je broušení celého zubu v jedné operaci.  Samozřejmostí musí být chlazení emulzí, případně olejem.  Důležitá je možnost broušení různých průměrů kotoučových pil, různých roztečí a tvarů zubů při minimální časové ztrátě při změně parametrů kotoučové pily.

Pro jednoduché základní použití v pilařském závodě postačuje mechanická bruska ISELI AS2. V případě vyšších výkonů, nebo v případě časté změny průměru kotoučových pil, tvaru zubu či rozteče je však i v pilařském závodě vhodné použít číslicově řízenou brusku ISELI BK2, resp. KHB100. Jednotlivé kotoučové pily lze naprogramovat a uložit do paměti. Tím odpadá složité seřizování stroje. Díky velmi výkonnému chladicímu systému je rovněž trvanlivost ostří takto nabroušených pil velmi vysoká. Lze brousit jak rozváděné, tak stelitované a tvrdokovové zuby. Rovněž lze volit mezi broušením profilu a broušením pouze čela nebo hřbetu zubu.

Pro servis nástrojů jsou vhodné typy ISELI KHB200 nebo ISELI KHB300 se sedmi řízenými osami. Takto lze nejen automaticky polohovat všechny typy kotoučů, ale je možno také přeměřovat jejich pozici, zjišťovat poškozené zuby či automaticky orovnávat brusné kotouče.

Pro egalizaci kotoučových pil po stelitování nebo po naletování tvrdokovových zubů se používá CNC egalizační bruska ISELI EK3. Díky pěti řízeným osám lze egalizovat různé šířky na jednom kotouči, automaticky polohovat kotouč apod. Samozřejmostí je intenzivní chlazení emulzí či olejem.

Brusku Iseli AS2 používá v ČR např. Kloboucká lesní s.r.o., Lesní společnost Hradec Králové., Brusku BK2 používá Jilos Horka a.s., Brusku BK2 i EK3 používají oba závody Stora Enso v Plané a ve Ždírci. V Evropě existují desítky instalací.