Copyright 2024 - Reparo spol. s r.o.

prospekt DEU

prospekt ENG

Kotoučové pily EWD jsou vyráběny ve velkém množství variant, počínaje kotoučovými pilami sloužícími jako primární pořezový stroj k pořezu kulatiny, přes standardní rozmítací pily s pevným nebo flexibilním závěsem, až po kombinované omítací a rozmítací pily s vysokou rychlostí posuvu. Kotoučové pily bývají obvykle kombinovány s pásovkovou nebo profilovací technologií. Mohou být rovněž  provedeny jako redukční kotoučové pily.

Přestavitelné dvouhřídelové pily VNK a DWK mají obvykle 6 + 6 přestavitelných přírub na spodní a horní hřídeli. Navíc je obvykle celý stojan výškově přestavitelný, tak aby v závislosti na výšce řezu bylo umožněno rovnoměrné rozdělení zátěže na spodní a horní hřídel.

Dvouhřídelové kotoučové pily mohou být použity jako jeden hlavní pořezový stroj, kde pořez probíhá zpátkováním, nebo mohou být sestavovány do linek dvou či tří strojů. Obvykle bývá předřazen roztřískovač PF19 k odfrézování krajiny. Výkon linky s jedním strojem bývá ca 40.000 m3/rok, výkon linky sestavené z více strojů bývá 150.000 m3/rok a více.

V České republice je takováto redukční a profilovací linka sestavena z více agregátů v závodě Jilos Horka a.s. V Evropě se nachází mnoho desítek instalací, např. Sägewerk Alois Schrage GmbH, Sägewerk-Holzhandlung Richardt Schmidt, Johann Kirchhoff GmbH & Co. KG, Prehofer -Säge- und Hobelwerk a další.