Copyright 2024 - Reparo spol. s r.o.

prospekt QuadroLine DEU

prospekt QuadroLine ENG

Redukční pásová pila slouží pro pořez kulatiny i pro rozmítání prizem. Může být použita samostatně jako jedna čtyřpásová pila, nebo může být sestavena do linky dvou až tří čtyřpásových pil. První čtyřpásová pila odřezává 2+2 boční prkna z kulatiny, druhá čtyřpásová pila odřezává 2+2 boční prkna z prizmy, třetí čtyřpásová pila rozmítá hranoly na konečné produkty. Výkon takovéto pásovkové pilnice bývá obvykle 150.000 m3/rok. Pokud je pásová pila použita samostatně jako jeden stroj, probíhají výše uvedené operace zpátkováním, to znamená zpětným oběhem. V takovém případě bývá roční výkon cca 40.000 m3. Výhodou redukční pásové pily je vysoká flexibilita pořezu a malá řezná spára, tudíž vyšší výtěž ve srovnání s rámovými nebo kotoučovými pilami. Výška řezu může být podstatně větší než u kotoučových technologií.

S vývojem nových technologií pro přípravu a ošetření nástrojů, jako je např. stelitování a automatické rovnání a válcování pilových pásů (viz Ošetření nástrojů – ISELI  odkaz), je péče o nástroje velmi snadná. Přesnost řezu je i při vysokém výkonu velice dobrá, více méně srovnatelná s přesností řezu na kotoučových pilách. Posuvová rychlost přitom může být až 120 m/min.

Uvedenou technologii používá v České republice podnik Javořice a.s. ve Ptení, v Evropě Sägewerk Hermes, PRP Lučenec a další.