Copyright 2024 - Reparo spol. s r.o.

prospekt DK 90 DEU

prospekt DK 90 ENG

DK 90 je ruční omítací pila, se dvěma, třemi nebo čtyřmi pohyblivými přírubami. Umožňuje ruční omítání a rozmítání prken, popřípadě fošen s výškou řezu 18-120 mm, alternativně také až 160 mm s ohledem na optické vyhodnocení kvality obsluhou pily. Je vhodná zejména pro zpracování lamel při menším požadavku na výkon.

Omítací pilu DK 90 provozuje v České republice pila ATOS s.r.o., z evropských instalací například Sägewerk Oberkobler nebo Scierie Perru, Malaincourt.