Copyright 2024 - Reparo spol. s r.o.

prospekt OptimesLine DEU

prospekt OptimesLine ENG

Automatická omítací pila Optimes s kamerovým naměřováním v podélném průchodu, naměřování bývá obvykle provedeno shora i zdola, tedy bez nutnosti otáčet prkna. Kamerové naměřování umožňuje současně sledování kvality, takže omítnutí, respektive rozmítnutí prkna, může být provedeno nejen s ohledem na maximální výtěž, ale také s ohledem na požadovanou kvalitu. Výkon zařízení OptimesLine se pohybuje v rozmezí od 30 - 50 prken/min. Systém automaticky vyhodnocuje oblinu a šířku bočního prka a přiděluje prknu rozměry s ohledem na hodnotovou nebo objemovou výtěž. Celý proces je zcela mechanizován, obsluha je z řídící kabiny pomocí dvou sidesticků.

Zařízení OptimesLine provozuje v České republice Pfeifer s.r.o., Javořice a.s. Z mnoha desítek zařízení OptimesLine v Evropě můžeme zmínit například Sägewerk Schiller.