Copyright 2024 - Reparo spol. s r.o.

prospekt Vario SV4 DEU

prospekt Vario SV4 ENG

Nesmírné zvýšení užitné hodnoty rámové pily přineslo šířkové přestavování závěsu. Pomocí servomotoru a kuličkové matice lze podobně jako u číslicově řízených obráběcích strojů přestavovat dvě až čtyři samostatné skupiny pil. Odpadá tím nutnost převěšován při změně pořezu, jednotlivé skupiny lze přestavit za chodu.

Ve spojení s technikou stelitování nástrojů, www.iseli-swiss.com, která zabezpečí dostatečnou trvanlivost ostří, je možno dosáhnout významných časových úspor a nasadit rámovou pilu i v oblasti výroby stavebního řeziva.