Copyright 2024 - Reparo spol. s r.o.

prospekt MA1 DEU

prospekt MA1 ENG

Pro údržbu nástrojů, která je prováděna dodavatelsky, je nesmírně důležité protokolovat kvalitu a stav dodaných pilových pásů. Pokud jde o válcování a rovnání, je to poměrně snadné, protože automatické rovnací a válcovací centrum ISELI RZ1 vytvoří automaticky protokol o pnutí v nástroji. Pokud však jde o geometrii zubu po egalizaci, je velmi vhodné mít také k dispozici protokol, který je jakousi zárukou toho, že přesah byl zkontrolován a zabíhání pásu z důvodu nepřesné egalizace nepřipadá v úvahu. Vytvářet takový protokol ručním měřením je dnes takřka nemyslitelné, na druhou stranu pouze takovým protokolem lze předejít případným nedorozuměním mezi servisem nástrojů a pilařským provozem. Měřicí stolice ISELI MA automaticky spočte zuby, zaprotokoluje geometrii a dokonce značkovací barvou označí zuby, které by byly případně mimo povolenou toleranci. Tím umožní servisu nástrojů stoprocentní výstupní kontrolu a možnost případné opravy ještě před expedicí nástroje.

ISELI MA je novinkou určenou především pro ty, kteří provozují servis nástrojů jako službu, případně pro podniky, které chtějí absolutní jistotu v přípravě pilových pásů.