Copyright 2024 - Reparo spol. s r.o.

prospekt RZ1 DEU

prospekt RZ1 ENG

prospekt MEC 391 DEU

prospekt MEC 391 ENG

Válcování a rovnání pilových pásů je jednou z nejdůležitějších operací, která dříve vyžadovala velký um a zručnost brusiče. Díky automatickému válcovacímu a rovnacímu centru ISELI RZ1 je tato operace již zcela automatizována. Na obrazovce stroje se zadá požadavek na průhyb pilového pásu dle předpisu výrobce pásové pily, resp. dle tvaru vodicích kol pásové pily. Díky příčné sadě senzorů je měření průhybu velmi rychlé. Na obrazovce jsou pak znázorněny dvě křivky – skutečný a požadovaný stav. Pomocí elektro-hydraulického válcovacího systému je vyválcován požadovaný tvar a v okamžiku, kdy se křivka požadovaného a skutečného stavu shoduje, má pilový pás správné pnutí. Rovnání je v témže stroji řešeno samostatným okruhem se zvláštním senzorem, který měří boule a prohlubně. Ty jsou pak vyrovnávány dvěma samostatnými elektro-pneumatickými válci.

Pro pouhé rovnání lze použít zjednodušenou verzi rovnacího a válcovacího centra ISELI MEC391.

Automatické rovnací a válcovací centrum ISELI RZ1 používá v ČR např. LST Trhanov a.s.. Kloboucká lesní s.r.o., Dřevovýroba Štipčák s.r.o. a další. V Evropě jsou k vidění desítky instalací.